Loading Laddar...
 

Krekolas stripe

Boka kurs

XIntroduktionsutbildning

2019-07-01 (måndag)
kl. 17:00 - 20:20

Tänk på att anmäla samtliga deltagare!

Om du ska övningsköra privat behöver du en godkänd handledare. Den som vill vara handledare, vid privat övningskörning för behörighet B, ska ha gått en introduktionsutbildning innan han eller hon kan bli godkänd.

Som elev måste du också ha gått utbildningen för att din handledare ska få sin ansökan prövad av Transportstyrelsen.

Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Utbildningen

Under utbildningen ges bland annat information om handledarens ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov). Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Efter genomförd introduktionsutbildning

Utbildaren rapporterar direkt till Transportstyrelsen att du har gått utbildningen.

En introduktionsutbildning är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.

Du måste sedan själv ansöka om att bli godkänd handledare hos Transportstyrelsen.

Har ni frågor eller funderingar så kan ni alltid kontakta oss så hjälper vi er.

Notering

PRIS: 400 SEK
ANTAL:
Boka